Poza bardzo popularnymi na dziś dzień profesjami, takimi jak technik BHP czy też asystenta stomatologiczna, w siedzibie naszej rekomendowanej na szeroką skalę szkoły policealnej, znajdziecie