TECHNIK EKSPLOATACYJNY

Poza bardzo popularnymi na dziś dzień profesjami, takimi jak technik BHP czy też asystenta stomatologiczna, w siedzibie naszej rekomendowanej na szeroką skalę szkoły policealnej, znajdziecie Państwo także wiele rozmaitych rodzajów fakultetów specjalistycznych. Do nich zaliczyć należy niewątpliwie kierunek kształcenia techników eksploatacyjnych. Jest to rodzaj profesji, który pozwala do przygotowania ekspertów do pracy w portach oraz terminalach. Uczenie się w tym kierunku trwa dwa lata, a następnie konieczne jest zdanie egzaminu OKE. Dodatkowo, każdy słuchacz przystępuje też do praktyk zawodowych. Niezbędne okazuje się również przygotowanie prac zaliczeniowych. W ramach nauki na kierunku technik eksploatacyjny portów i terminali, studiujący poznają zagadnienia związane z obsługa magazynów, eksploatowaniem rozmaitych środków transportu, obsługiwaniem podróżnych w portach i terminalach, wykorzystaniem języków obcych, w szczególności języka angielskiego w eksploatacji portów i terminali, transporcie w portach i terminalach, organizacji portów i terminali i podróżnych z nich korzystających. Na naszych zajęciach możesz dowiedzieć się wszystkiego, co niezbędne z zakresu planowania oraz realizacji prac dotyczących eksploatacji portów i terminali. Przeładunku towarów i załadunku produktów w wyżej wymienionych obiektach logistycznych, przygotowania zaplecza środków transportowych i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

Źródło:

Related Posts