TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to kolejne uprawnienia, jakie daje nasza szkoła policealna. Prowadzimy bardzo szeroki zakres rekrutacji, nie trzymając się jak inne ośrodki kształcenia działające w podobnym stylu warunków przeprowadzania naboru raz do roku. U nas rekrutacja jest stała, dlatego też istnieje większe prawdopodobieństwo, iż dostaną się Państwo do nas na kształcenie w wybranym kierunku, w tym między innymi na kierunku przygotowującym do bycia technikiem informatykiem, który cieszy się na chwilę obecną tak dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Wszyscy podejmujący u nas kształcenie w tym zakresie będą mogli zgłębić zagadnienia związane z działaniem sieci komputerowych, systemów operacyjnych, pracą i instalacją oraz naprawą urządzeń techniki komputerowej, systemami baz danych, zawodowym językiem obcym- do wyboru niemiecki bądź angielski, witrynami i aplikacjami internetowymi. Dodatkowo umożliwiamy też przekazanie solidnej wiedzy odnośnie tego, jak założyć własną działalność gospodarczą, która będzie tyczyła się stricte branży informatycznej. Nauka na tym kierunku w naszym ośrodku policealnym trwa dwa lata i wiąże się z praktykami zawodowymi przewidzianymi obowiązkowo dla każdego słuchacza. Na ostatnim semestrze nauczania, słuchacze przystępują także do egzaminów OKE.

Źródło:

Zobacz stronę autora: oplot kablowy poliestrowy

Related Posts