TECHNIK ARCHIWISTA

Nasza szkoła policealna wyróżnia się znacząco na tle szeregu innych podobnych ośrodków kształcenia na poziomie powyżej średniego przede wszystkim tym, iż proponuje bardzo bogaty wachlarz różnorodnych rodzajów fakultetów, jakie można zgłębiać. I tak jednym z kierunków, jaki Państwu gorąco polecamy i który cieszy się w naszym ośrodku kształcenia bardzo formyca dużym zainteresowaniem okazuje się technik archiwista. W tym zakresie propozycja jest skierowana do uczniów szkól średnich, a także osób dorosłych, które od dłuższego czasu nie miały styczności z nauką, a po przerwie chcą wrócić do kształcenia się i rozwijać w zakresie usług archiwistycznych. Nie wymagany jest u nas pomyślnie zdany egzamin maturalny. Nauka przeprowadzana jest w okresie dwóch lat. Słuchacze mają sposobność przystępowania do egzaminów, testów i sprawdzianów jakie są organizowane przez OKE. Są to testy mające sprawdzać poziom wiedzy zdobywany w trakcie szkolenia się w naszej szkole policealnej, ale także wyodrębnione kwalifikacje wiążące się z praktycznym wykonywaniem obranej profesji. Zajęcia zawsze przeprowadzamy w trybie zaocznym, wychodząc naprzeciw naszym najbardziej wymagającym uczniom. W trakcie nauczania wykładamy prawo archiwalne, podstawy archiwistyki, przedstawiamy studiującym metody pracowania w archiwum zakładowym, sposoby efektywnego prowadzenia archiwum oraz przygotowywania materiałów archiwalnych, zastosowania w archiwistyce języka obcego, najczęściej angielskiego.

Źródło:

Related Posts