Zawód florysty to dzisiaj wysoko ceniona kreatywna profesja przeznaczona coraz częściej nie tylko dla pań, ale również dla panów ze zdolnościami i poczuciem estetyki. Nasza oferta w tym zakresie kształcenia policealnego skierowana jest do wszystkich absolwentów szkół średnich, bez wyjątku. Nie potrzebujemy, abyście Państwo donosili jakiekolwiek dokumenty z zakresu egzaminów maturalnych. Wystarczy wypełnienie standardowego formularza aplikacyjnego w postaci kwestionariusza osobowego, jaki dostępny jest na naszej stronie internetowej. Ponadto zapraszamy także na dni otwarte w naszej szkole, które organizowane są systematycznie, co każde rozpoczęcie semestru- tak letniego, jak i zimowego, w trakcie których zyskacie Państwo okazję zaznajomić się szerzej z kierunkiem nie tylko florystycznym, ale całą naszą ofertą studiów policealnych. Jeżeli natomiast chodzi konkretnie o profesję florysty, to nasi słuchacze zyskają w trakcie trwającego rok programu nauczania kompleksową wiedzę dotycząca układania i rodzajów kompozycji florystycznych, kulturowych podstaw florystyki jako odrębnej dziedziny, materiałoznawstwa roślinnego i nieroślinnego, a także szeregu innych cennych zagadnień, jakie w przyszłości pozwolić mają na rozwinięcie własnego przedsiębiorstwa florystycznego bądź podjęcie pracy w jakimś punkcie florystycznym.

Źródło:

Related Posts