TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Kolejnym ciekawym zawodem, jaki w szczególności będą zainteresowanie pozyskać panie jest technik usług kosmetycznych. Ofertę edukacyjną w tym kierunku rozwoju kierujemy do absolwentów szkół średnich, a także do wszystkich innych, którzy mają wykształcenie na poziomie średnim i chcieliby rozwijać się w tym obszarze wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia organizowane są weekendowo, to jest w trybie zaocznym, dlatego też nie stanowi żadnej trudności pogodzenie kształcenia u nas i standardowej pracy zawodowej do tej pory wykonywanej, dojazdów z odleglejszych miejscowości czy życia rodzinnego. Każdy słuchacz musi przejść cztery semestry, zaliczając je egzaminami i testami, zaś na ostatni przystępuje do potwierdzającego zdobyte przez niego kwalifikacje zawodowe egzaminu OKE. Jest to egzamin państwowy, po którym słuchacz otrzymuje uprawnienia do pracy w charakterze technika usług kosmetycznych oraz możliwość tytułowania się w ten sposób. Zawsze słuchacze pod koniec nauki w tym kierunku są wysyłani na praktyki zawodowe. Nauczane w trakcie kształcenia przedmioty to między innymi kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca poszczególnych części ciała, działalność gospodarcza oraz działalność usługowa w zakresie prowadzenia własnego salonu kosmetycznego bądź bycia pracownikiem takiego salonu.

Źródło:

Related Posts