Jednym z charakterystycznych kierunków kształcenia w naszej renomowanej szkole policealnej okazuje się fakultet technik BHP, czyli słuchacze są przygotowywani do pracy w charakterze technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapotrzebowanie na tego rodzaju profesję jest dzisiaj ogromne, więc uderzając w popyt na rynku na tego typu specjalistów, gwarantujemy Wam wysokiej klasy nauczanie, oparte o egzaminy państwowe i tym samym pozyskanie wysokiej klasy kwalifikacji uprawniających Państwa do realizacji pełnoprawnej pracy w tym zakresie. Oferta rozwoju zawodowego na kierunku technik BHP skierowana jest do wszystkich absolwentów szkół średnich, nawet tych, którzy nie Certificat SSL przystępowali do egzaminu maturalnego. Kształcenie w tym zakresie trwa półtorej roku. Następnie słuchacz, w trakcie drugiego semestru uczenia się, przystępuje do egzaminów praktycznych i teoretycznych. Ich wynik przesądza o tym, czy uzyska stosowne kwalifikacje. Zajęcia na tym kierunku odbywają się systematycznie, w trybie zaocznym, przeważnie dwa razy w miesiącu, w postaci standardowych zjazdów jak na studiach w państwowej, publicznej szkole wyższej. Każdy słuchacz pod koniec nauczania musi podjąć się praktyk zawodowych. Uczymy podstaw prawa pracy, technik bezpiecznej pracy, ergonomii w procesie pracy, zagrożeń w środowisku pracy itp.

Źródło:

Related Posts