Technik informatyk to kolejne uprawnienia, jakie daje nasza szkoła policealna. Prowadzimy bardzo szeroki zakres rekrutacji, nie trzymając się jak inne ośrodki kształcenia działające w podobnym