SZKOŁA POLICEALNA- TECHNIK ADMINISTRACJI

Zapraszamy do naszej szkoły policealnej, która proponuje szeroki wachlarz rozmaitych fakultetów, w jakich mogą się Państwo kształcić, przygotowując się do późniejszej pracy w wybranym kierunku. Nasza atrakcyjna oferta posiada między innymi propozycję rozwoju na etapie szkoły policealnej w dziedzinie administracji, co gwarantuje pozyskanie tytułu technika administracji. Oferta ta jest skierowana do absolwentów placówek szkolnych średnich – bez znaczenia czy mowa o liceach, czy też zawodówkach bądź technikach. U nas nie jest wymagane wcześniejsze przystępowanie do egzaminu maturalnego oraz jego pomyślne zdawanie. My uczymy nie teoretycznie, ale praktycznie, dając szansę wszystkim zainteresowanym. Nauka w szkole policealnej na kierunku technik administracji trwa w naszym ośrodku dokładnie dwa lata. Równo po tym etapie wszyscy uczniowie przystępują do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę posiadaną po dwóch latach nauczania w danym kierunku. Słuchacze w międzyczasie mają sposobność przystępowania do egzaminów OKE, których wyniki mają prezentować kwalifikacje wyodrębnione w ramach danej profesji. Zajęcia w naszej szkole policealnej realizowane są w trybie zaocznym. Przeważnie słuchacze spotykają się co dwa weekendy w miesiącu.

Źródło:

Related Posts