W zakresie szerokiej oferty atrakcyjnych kierunków naszej szkoły policealnej proponujemy Państwu nauczanie w ramach fakultetu geodezja. Jeżeli chcesz zostać technikiem geodetą z uprawnieniami pozyskanymi w ramach zdawania profesjonalnego egzaminu państwowego, znakomicie trafiłeś. Serdecznie zachęcamy do rekrutowania do nas wszystkich zainteresowanych tym kierunkiem studiów absolwentów szkół średnich. Nie jest potrzebne, byście Państwo mieli na swym koncie pomyślnie zdany egzamin maturalny. Ponadto nauka w naszej szkole trwa dwa lata, a w efekcie tego przystępujecie do egzaminu OKE, zyskując odpowiednie kwalifikacje pozwalające na realizowanie tej profesji. W trakcie kształcenia, szkoła wysyła słuchacza na praktyki zawodowe. Przedmioty, które są realizowane w trybie nauczania szkolnego to między innymi geometryka, geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, kataster, gospodarka nieruchomościami, terenowe ćwiczenia, prace kartograficzne, rysunek geodezyjny, prace obliczeniowe, język obcy w geodezji, prawo w geodezji. Jeżeli skończysz naukę pomyślnie, a także obronisz tytuł technika geodety, masz szansę na to, aby podjąć się następnie pracy w zakładach geodezyjnych, szkołach oraz ośrodkach geodezji, w tym placówkach trudniących się między innymi sporządzaniem fachowej dokumentacji geodezyjnej.

Źródło:

Related Posts