ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ

Do wyjątkowo popularnych kierunków wybieranych często w ramach nauki w naszej szkole policealnej zaliczyć należy niewątpliwie fakultet asystent kierownika produkcji filmowej. Ten zawód możliwy jest do zdobycia w naszym ośrodku kształcenia w okresie dwóch lat. W tym czasie słuchacze przystępują także do organizowanych przez opieka prawna firm Wrocław OKE testów weryfikujących ich wiedzę- zarówno teoretyczną, jak także praktyczną. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów fakultetów w naszej szkole policealnej, przyszły asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej nie musi mieć na koncie zdanego z sukcesem egzaminu maturalnego. Nasza oferta w tym zakresie skierowana jest do wszystkich absolwentów szkół średnich różnego typu. Warto wiedzieć, że każdy uczący się w okresie wyżej wspomnianych dwóch lat, zostaje poddany również praktykom zawodowym. Nauka na tym kierunku odbywa się także w trybie niestacjonarnym, tak jak w wielu innych przypadkach. Nauczane przedmioty to natomiast język obcy w produkcji filmowej i telewizyjnej, produkcja i jej założenia podstawowe, postprodukcja filmowa i telewizyjna, ekonomika produkcji obu rodzajów, organizacja tejże produkcji, komputerowe wspomaganie procesu planowania oraz organizowania produkcji, działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej.

Źródło:

Related Posts