Edukacja przedszkolna naszych dzieci

Coraz więcej mówi się o edukacji przedszkolnej, która jeszcze niedawno była niedoceniana a wielu ludzi traktowało przedszkola jako przechowalnie. Kiedy rodzice pracowali, musieli coś zrobić z dzieckiem, najlepszym rozwiązaniem często wydawało się właśnie przedszkole, jednak statystycznie, dzieci uczęszczające do przedszkola mają łatwiejszy start w szkole. Edukacja przeszklona to również nauka, chociaż prowadzona podczas zabawy, to wciąż dzieci zdobywają tam wiedzę.

Nie uczą się co prawda liczenia, czytania i pisania, jednak poznają pory roku, wierszyki i piosenki, które rozwijają ich pamięć oraz mają zajęcia ruchowe, które pomagają im rozwijać się prawidłowo. Poznają w przedszkolu wiele zagadnień dotyczących natury, przyrody i życia codziennego, szybciej zyskują samodzielność, widząc inne dzieci i ucząc się od nich oraz od pań przedszkolanek, jak samodzielnie jeść, ubierać się czy też dbać o higienę. Również w przedszkolu uczymy się społecznych zachowań, typowych dla grupy rówieśniczej w tym wieku, szacunku i zrozumienia.
Napisane przez:

Related Posts